“Wnętrze przypowieści” w Wydanych

“Wnętrze przypowieści” zaprasza do kontaktu z poezją drogocenną jak rzadki metal. Poezją, która nie goni za żadną poetycką modą, tylko powstaje w ciszy, spokoju, jakby poza światem. Przeczytajcie kilka wierszy z tego temu:

Mateusz Maciej Kolbus – Wnętrze przypowieści