“Wielki wybuch” to eksplozja oryginalności

Oryginalność Wielkiego Wybuchu na tle polskiej prozy współczesnej polega na tym, że Krzysztof Czaja silnie połączył światopoglądowe i naukowe problemy, które nurtują dzisiejszych inteligentów, z wątkami obyczajowymi – pisze Dorota Heck.

A Wy jak odczytujecie “Wielki Wybuch”:

Krzysztof Czaja – Wielki wybuch