Artur Mika – Belles lettres

Artur Mika. Urodzony. Zamieszkały. Zawsze wchodzi „wyjściem” i wychodzi
„wejściem”. W dorobku posiada notkę biograficzną. Niezliczone nagrody w konkursach poetyckich plasują go w czołówce trwającego wyścigu „Tour de Poesie”. Wzbudza tym zrozumiałą konsternację u poetów-rywali. Znakomity rocznik ’83. Publikował utwory literackie i dziennikarskie m.in. w „Twórczości”, „Frondzie”, „[fo:pa]”, „Rita Baum”, „Pro Arte”, „Undergrunt”, „Kartkach”, „Alejach 3”, w prasie studenckiej oraz w antologii „By widzieć za siebie”. Jego wiersze zostały przetłumaczone na wszystkie wymarłe języki. „Belles lettres” to poetycki debiut książkowy autora.


Kilka wierszy z wydanego tomu:


***
Podróż Twoich ust
Wąską ścieżką słowa
W stronę moich skroni.
Spoglądasz na mnie
Zza własnych oczu.
Śpiewa w nich chór
Szczęśliwych dni.


***
Widzę Cię na nowo.
W przebraniu z pocałunków.


***
Minione odbicia
Pozostały w lustrach.


***
Milczeniem
Dajesz mi słowo.


***
Trzymając się za ręce,
We dwoje
Powoli odejdźmy od słów.


***
Dotykam Cię
Czułkami liter w wierszu.
Chcę odkryć co oznaczasz.


***
Mieszkam w przytułku
Twoich objęć.
Dwie cisze stąd.