Artur Mika. Urodzony. Zamieszkały. Zawsze wchodzi „wyjściem” i wychodzi„wejściem”. W dorobku posiada notkę biograficzną. Niezliczone nagrody w konkursach poetyckich plasują go w czołówce trwającego wyścigu „Tour de Poesie”. Wzbudza tym zrozumiałą konsternację u poetów-rywali. Znakomity rocznik ’83. Publikował utwory literackie i dziennikarskie m.in. w „Twórczości”, „Frondzie”, „[fo:pa]”, „Rita Baum”, „Pro Arte”, „Undergrunt”, „Kartkach”, „Alejach 3”, w prasie studenckiej oraz w antologii „By widzieć za siebie”. Jego wiersze zostały przetłumaczone na wszystkie wymarłe języki. „Belles lettres” to poetycki debiut książkowy autora. Kilka wierszy z wydanego tomu: ***Podróż Twoich ustWąską ścieżką słowaW stronę moich skroni.Spoglądasz na mnieZza własnych oczu.Śpiewa w nich chórSzczęśliwych dni. ***Widzę Cię na nowo.WRead More →