Wielkie piękno czy wielki spokój? – wiersze Włodzimierza Jędrzejczaka

“Spokojnie, spokojnie, spokojnie…” to zbiór wierszy, w którym autor Włodzimierz Jędrzejczak zdaje się mówić, że pisać powinno się albo szczerze, albo w ogóle. Szczerości i życia mamy tu więc pod dostatkiem. Podzielmy się tym wierszami jak kawałkiem chleba.

Włodzimierz Jędrzejczak – Spokojnie, spokojnie, spokojnie