Marek Kazimierz Siwiec (ur. w 1950 r. w Kętrzynie) poeta, filozof, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miastem jego młodości był Olsztyn. Autor książek poetyckich i filozoficznych oraz kilkudziesięciu rozpraw z estetyki i krytyki artystycznej w tym: Od Platona do Beardsleya. Drogi estetycznej metakrytyki (2005) oraz Los, zło, tajemnica. Ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza (2005). Współredagował książki o myśli Jana Pawła II, Rozumieć cierpienie?… (2010) oraz o poezji Kazimierza Hoffmana Poznawanie Kazimierza Hoffmana… (2011). Opublikował książki poetyckie: Odwrócone lustro (1979), Twój świt ucieka nad ranem (1984), Kostka (1990), Żyłka (2011), Kto (2013). Wiele jego utworów ukazało się w pismach literackich, m.in. w „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy Poetów – Kwartalniku”, „Frazie”, „Toposie”. Jego wierszeRead More →

Urodzony w 1987 roku. Pochodzi z Tarnowa. Licencjat polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor tomów: W osierdzie (2017), Potępiony (2016), Człowiek z końca frazy (2016), Walkirie. Noc ciszy (2016), Imperium Polonicum (2016), Opracowanie edytorskie (2015), Ars poetica (2015), Całkowite zaćmienie (2015), Http (2015), Niecierpliwy (2013) oraz tomiku Życie jak poemat (2012). Pomysłodawca Almanachu Literackiego Młodych Synekdocha (2015–2016). Publikował również w Miesięczniku Literackim Akant, 2Miesięczniku Pismo Ludzi Przełomowych, Antologii Poetów Polskich 2017, Almanachu Literackim Młodych Struny serca, Almanachu Aspiracje, Kajecie Dziś będę poetą, prasie katolickiej, lokalnej i w Internecie na łamach Biura Literackiego oraz portalach: eGminy.eu, www.poema.pl i http://www.liternet.pl. Pasjonuje się muzyką, sportem, turystyką górską oraz dobrą książką. 3 –Read More →

Zapraszam do niezwykłego albumu ze zdjęciami. I tak, jak w każdym albumie, znajdzie się tutaj portret przyjaciela, pejzaż z podróży, przypadkowo złapana twarz kogo właściwie nieznanego, scenka z niedzielnej wycieczki, ulubiony zakątek…U Iwony Mesjasz czuć cudowną wolność pisania – robi to, kiedy chce i jak chce… Wiele z tych zdarzeń słyszałam od Autorki przedtem, w czasie spacerów, popołudniowych herbat na tarasie, wspólnych podróży. Rozpoznaję je z przyjemnością. Zapisane – stają się ostateczne tak samo, jak zdarzenia złapane przez obiektyw aparatu. Kolekcjonują czas, przyszpilają ulotne sensy. Oto album próz.                                                                         Olga Tokarczuk Iwona Mesjasz urodziła się 21 grudnia 1969 r. w Świdnicy. W roku 1994 ukończyła studia polonistyczneRead More →