Tomik wierszy Samanthy Kitsch pod tytułem Bahama ukazał się nakładem wydawnictwa Czasu Kultury, Obserwator. Wiersze Samanthy Kitsch publikowały następujące czasopisma: Odra, Kresy, Studium, Zeszyty Literackie, Czas Kultury, Kwartalnik Artystyczny, Kartki, Res Publica Nowa, B1, Chicago Review i Przegląd Polski Nowego Dziennika. W styczniu 2006 r. Mamiko wydało “25 wierszy” Samanthy Kitsch.Prezentujemy kilka wierszy z nowego tomiku. W samo południe Jedź sto mil na północ i dwatysiące na zachód. Skręć w prawo,w lewo, potem w lewo-prawo.Zobaczysz stację benzynową,maleńki bar i motel. W tlepagórek z wygryzionym lasem.Prawda, że tu kiedyś byłeś?Masz w uszach własny głos,kupowałeś kawę i słoneczneokulary. Twój głos ostrzejszy,bez chrypki. Lepsza pogoda,bez mgiełki, wyraźne kontury.Read More →