Hanna Maria Jaworska (właściwe Małgorzata Pauch) Emocjonalnie i zawodowo związana z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza, którego była studentką, by później wykładać język polski dla obcokrajowców. Od zawsze dynamiczna, wielokierunkowa: gra na pianinie, zna języki obce, była stypendystką programu Sokrates – Erasmus. Pomieszkiwała we Włoszech i w Niemczech, kilka razy odwiedziła rodzinę w Nowym Jorku. W różnych zakątkach świata zawsze widywana z książką lub luźnymi kartkami, zapisanymi jej wierszami. Chyba najmądrzejsze, co usłyszała, to słowa, że „jedni oceniają książkę po okładce, drudzy wierzą krytykom, a tylko nieliczni mają odwagę sami przeczytać treść”. tajemnica odebrałamdziwna sytuacjana wakacjachsiedziałzbyt bliskoniespodziewanie jej głosefemeryczny jak trzepotmotylich skrzydełsą dnikiedy myślęże to zdarzenienicRead More →