Recenzja “Karbunkułu” w Toposie

W najnowszym numerze Toposu (5/2023 (28.09.2023)) ukazała się krótka recenzja “Karbunkułu”, napisana przez Piotra Wiktora Lorkowskiego.

Tekst można przeczytać w pliku .pdf -> recenzja Karbunkułu