„Nikt” to całkiem pokaźnych rozmiarów książka, co w przypadku poezji spotyka się coraz rzadziej. Czterdzieści sześć wierszy pomieszczonych w trzech rozdziałach porządkuje liryczną wypowiedź. Jakkolwiek, gdyby należało znaleźć jedno słowo, które niczym klucz otwierałoby wieko tego zbioru, bez wątpienia byłoby to słowo: „przemijanie”. To jedno z fundamentalnych zagadnień literatury, sztuki i refleksji ludzkiej. Czy można jeszcze coś powiedzieć o przemijaniu, tak aby nie narazić się na zarzut wtórności? W naszej kulturze są zagadnienia, które nigdy nie zostaną wyeksploatowane do końca. Pytanie, czy można powiedzieć coś jeszcze, jest źle postawione. Należy zapytać, czy można znaleźć nowy sposób wypowiedzi w temacie przemijania. Poczucie własnej skończoności na tleRead More →

Wioletta Jaworska pisze o “Lepidopterze“, czyli poetyckim debiucie Anny Paszkiewicz w następujący sposób: Książka poetycka Anny Paszkiewicz dzieli się na trzy części: larwa – korzenie; poczwarka bunt; imago – owoc. Ów podział pokazuje proces dojrzewania, przepracowania czegoś, zatem w moim odbiorze szczególnie pierwsza część staje się bezgłośnym wołaniem, niemym krzykiem. A kolejne rozdziały zawierają ujarzmienie, zrozumienie i pogodzenie, z czasem nawet akceptację, ponieważ doświadczenie daje siłę.  Zapraszamy do przeczytania całego tekstu -> https://pisarze.pl/2022/11/29/wioletta-jaworska-debiut-anny-paszkiewicz/Read More →

Coraz częściej recenzje książek nie pojawią się w czasopismach literackich, ale na portalach społecznościowych, na których każdy pasjonat może dzielić się wrażeniami z ostatnio przeczytanych lektur. Poniżej niektóre z recenzji książek wydanych w naszym wydawnictwie -> Krzysztof Polaczenko – Mniedźwiedzi Głos Przemysław Walczak – Wądoły Anna Paszkiewicz – Lepidoptera Jakub Tabaczek – Czytajcie, co jest Wam pisaneRead More →