Zdzisław Lipiński – Światło w żyłach godzin

Wiersze zawarte w tomiku zatytułowanym „Światło w żyłach godzin” są wyborem z lat 1981 – 2021. Tematyka tych wierszy jest różnorodna – od liryki miłosnej po filozoficzne rozważania nad sensem życia, a także problemem wyobcowania jednostki we współczesnym świecie.


statki

zostawałem na brzegu
ilekroć w morze
wypływały moje nadzieje
i nikły na horyzoncie

kładłem się na piasku
patrzyłem w niebo
w powietrzu latały ptaki
muszle błękitu

patrzyliśmy sobie w oczy
z ptakami wzajemnie
zazdroszcząc przestrzeni
i ziemi spokoju

***

w futerale nocy
idę drugą stroną snu

o poranku

płowieje moje życie
zawieszone w szarej

kalkomanii

wizja

skamieniałe morze
z bursztynem na wardze

dookoła skupienie piasku
oślepione pasmami promieni

noc odbiega i wraca
w stojące niebo


Zdzisław Lipiński urodził się w 1962 roku w Gdyni. Od urodzenia mieszka w Sopocie. Pierwsze próby poetyckie autora przypadają na koniec lat siedemdziesiątych. Oficjalnie zadebiutował w 1980 roku wierszem „Rekonstrukcja” opublikowanym w „Dzienniku Bałtyckim”. Pierwszy tomik poezji zatytułowany „Skamieniałe Morze” ukazał się w 1999 r. W Toruńskim wydawnictwie „Errata”. Drugi tomik pt. „Na cyferblacie piasku” ukazał się w 2009 roku, w wydawnictwie „Mamiko”. Publikował wiersze między innymi w „Toposie”,„Przeglądzie Artystycznoliterackim” ( PAL) oraz „Tyglu Kultury”. Przez kilka lat współpracował z Dwumiesięcznikiem Literackim „Topos”.