Sabina Skowron – Piękno i myśl w najnowszej sztuce słowa, linii i barwy. (Recenzje, analizy, interpretacje). Serdecznie dziękujemy za pomoc w wydaniu książki: Pani Monice Wielichowskiej – Posłowi na Sejm RPPanu Tomaszowi Kilińskiemu – burmistrzowi miasta Nowej RudyPanu Sławomirowi Karwowskiemu – wójtowi gminy Nowa Ruda. Książka składa się z czterech rozdziałów: W pierwszym : “O klasykach polskiej literatury współczesnej” znajdziemy omówienia książek Jana Pawła II, Zygmunta Kubiaka, Wisławy Szymborskiej, Czesława Milosza, Tadeusza Różewicza, Ryszarda Kapuścińskiego. Drugi : “Artyści słowa, barwy i linii związani z Ziemią Noworudzką, wałbrzyską i kłodzką” zawiera recenzje książek Olgi Tokarczuk, Karola Maliszewskiego, Piotra Chrzczonowicza, Ryszarda Rybki, Antoniego Matuszkiewicza, Władysława żurka, IwonyRead More →