Ryszard Częstochowskiurodził się 12 września 1957 roku w Bydgoszczy. Poeta i dramatopisarz. Opublikowano dotąd 13 jego książek. Jest także autorem 10 dramatów, kilka z nich miało swoje premiery w teatrach Polskiego Radia, Lublinie i Bydgoszczy. Debiutował pod koniec lat 80 w ogólnopolskim miesięczniku Poezja. Później jego utwory były prezentowane w kilkudziesięciu najważniejszych periodykach kulturalnych kraju m.in. Tygodnik Powszechny, Więź, Literatura, Res Publica, Odra, Twórczość, Kresy, Akcent, Topos, Kartki, Nowa Okolica Poetów, Nowy Nurt, Fraza, Undregrunt, Tytuł, Migotania, Pogranicza, Kwartalnik Artystyczny i paryska Kultura. W roku 1993 był współtwórcą i zastępcą redaktor naczelnej Kwartalnika Artystycznego, który opuścił w styczniu 1997. Laureat nagród literackich im. Klemensa JanickiegoRead More →

Autor i Wydawnictwo MaMiKo dziękują Urzędowi Miasta Bydgoszczy za pomoc w wydaniu książki. NOTKA AUTORA Dziękuję tobie stwórco, że mi kazałeśbyć człowiekiem bardzo się tego obawiałem,broniłem przed tym i płakałem ,gdy się tutajrodziłem , buntowałem przed pomysłembytu , bo po co cierpieć , ale to zesłanie dożyjących dało mi nowe doświadczeniemimo , że nie chciałem tego bytu.( z nie opublikowanej powieści autora„Brzytwą przez ciało „) Urodził się na ulicy braci śniadeckich Numer 47W mieście nad brdąDo gazet trafił już w 1957 roku Gdy ściągnął na siebie wrzątekA matka w pośpiechu nieZauważyła niczegoPotem przeszedł jeszcze tysiące ulicW całej europie i za niąAby wrócić niedalekoPunktu wyjściaZawsze jesteśmyRead More →

RYSZARD CZĘSTOCHOWSKIUrodził się 12 września 1957 r. Jest autorem 8 tomików poezji i książkiz dramatami. ”Gorące masy powietrza” są 10 pozycją książkową w dorobku autora. Publikował w kilkudziesięciu periodykach m.in. w Tygodniku Powszechnym , Więzi , Literaturze , Res Publice , Kresach , Kartkach , Frazie , Kwartalniku Artystycznym ,paryskiej Kulturze, Akcencie , Odrze etc. Od roku 1994 członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich . Zawodowo zajmuje się od roku 1985 terapią narkomanów. Dziękujemy Urzędowi Miasta w Bydgoszczy za pomoc w wydaniu książki. Wiersze z wydanego tomiku: MONI ARKADI I Tutaj tylko czaszki i sypiące się stare mury zostałyNajstarszy klasztor europy nieczynnyW cerkwi babinka bez ręki nieRead More →