Urodziłem się w roku 1970, publikowałem w “NaGłosie”, “Twórczości”,“Kresach”, w roku 2001 wydałem tomik “Lamentacje” wyróżniony nagrodą Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy książkowy debiut poetycki roku.W tym roku brałem udział w festiwalu poetyckim “Poznań poetów”. Bardzo dziękuję burmistrzowi Niepołomic, Panu Stanisławowi Kracikowi za pomoc w wydaniu książki “Działania i chwile” Kilka wierszy z wydanego tomiku: Wycieczka Do skałek pod Niekłań przybyliśmy prawie bez słówkto chciał pić miał obmurowane źródłokubek po lodach albo złożone ręce Miasto zostało za nami nie poznane nigdy do końcabo i jak kiedy – nie było czasuw rozkładaniu motyli na piance w budowaniu z liści Nic się nie zaczęło i splot ulic zawszeRead More →