Dobrze znany poeta i filozof Marek Kazimierz Siwiec wraca z nowym zbiorem utworów. Tym razem jego wiersze przeplatane są prozami poetyckimi oraz szeregiem niejednoznacznych językowych konstrukcji. “Okno pogody” pozwala spojrzeć w głąb siebie i słodko-gorzką rzeczywistość, napędzaną nieubłaganie płynącym czasem. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma wierszami tego bydgoskiego klasyka.Read More →

Piosenka z drogi (2) Grzegorzowi A. Dominiakowi Wbrew wiarom steranym nadziejom traconym rozpaczom wytartym do kości łez dźwiga z bólem krzyża pierwszy następnego następny pierwszego wbrew błotom ślepotom smrodom bluzgom hejtom gównom pychom gwałtom nieprawościom podźwiga ramieniem pierwszy ostatniego ostatni pierwszego wbrew zarazom głodom panikom szaleństwom nałogom odlotom dotkliwościom dźwiga jeden z drugim w krzyżowych ramionach swojego bliźniego. 12 marca 2020, 7.33 – 13 marca 2020, 5.08 Ściganie, zabawy dziecięce Śniegi i lody płyną wartkimi strugami przy krawędziach chodników. Późna wiosna przyspiesza. Skrajem szkolnego boiska pędzi strumień z lodów, które skuwają pobliski park. Bierzemy drobne monety w palce i płynnym ruchem kładziemy na powierzchni strumienia,Read More →

Marek Kazimierz Siwiec (ur. w 1950 r. w Kętrzynie) poeta, filozof, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miastem jego młodości był Olsztyn. Autor książek poetyckich i filozoficznych oraz kilkudziesięciu rozpraw z estetyki i krytyki artystycznej w tym: Od Platona do Beardsleya. Drogi estetycznej metakrytyki (2005) oraz Los, zło, tajemnica. Ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza (2005). Współredagował książki o myśli Jana Pawła II, Rozumieć cierpienie?… (2010) oraz o poezji Kazimierza Hoffmana Poznawanie Kazimierza Hoffmana… (2011). Opublikował książki poetyckie: Odwrócone lustro (1979), Twój świt ucieka nad ranem (1984), Kostka (1990), Żyłka (2011), Kto (2013). Wiele jego utworów ukazało się w pismach literackich, m.in. w „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy Poetów – Kwartalniku”, „Frazie”, „Toposie”. Jego wierszeRead More →