Katarzyna Brzóska – urodziła się 29-go stycznia 1976 roku w Słupsku. Absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa słupskiej Akademii Pomorskiej. Autorka arkusza poetyckiego Kolory na środku (1999r.) i tomików poetyckich: Tristania (2002r.), Po śnie przedsen (2005r.) i Ukryte (2012r.). Publikowała w antologiach: Gdzie indziej, Patrzeć na siebie bez alfabetu, Wyrwane z krwiobiegu, Contemporary Writers Of Poland, Ślady dotyku, Z ziemi przychylnej, Zapisywanie życia oraz w Prowincjonalnym Okazjonalniku Literackim Łabuź, Autografię, Śladzie i Poezji dzisiaj. Jej wiersze tłumaczono na angielski, niemiecki, rosyjski i francuski. To zadziwiające jak pusto zrobiło się w domu bez Leokadii. Wszystko stało na swoim miejscu, aRead More →

Katarzyna Brzóska, ur. 29-go stycznia 1976 roku w Słupsku Absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa słupskiej Akademii Pomorskiej. Autorka arkusza poetyckiego Kolory na środku (1999r.) i tomików poetyckich: Tristania (2002r.), Po śnie przedsen (2005r.). Publikowała w antologiach: Gdzie indziej ,Patrzeć na siebie bez alfabetu ,Wyrwane z krwioobiegu , Contemporary Writers Of Poland, Ślady dotyku, Z ziemi przychylnej oraz w Prowincjonalnym Okazjonalniku Literackim Łabuź, Autografie, Śladzie i Poezji dzisiaj. Jej wiersze tłumaczono na angielski, niemiecki, rosyjski i francuski.Strona internetowa autorki: www.w tristanii.republika.pl Z wydanego tomiku „Ukryte” ODCZYNIANIE Völva zasłoni skrzydłem krukaWila wykąpie w obłoku dopóki Królowa śni odwrotny sennie zbudząRead More →