Muzyczny geniusz nie-muzyczny Jak się zmieniły czasy, można zobaczyć po retransmitowanych programach z ubiegłego stulecia i przełomu wieków np. audycji filharmonicznych dla młodej nowojorskiej publiczności pod kierownictwem Leonarda Bernsteina. Mogąc jedną z nich znów zobaczyć, nie oderwałam od niej ani na chwilę ani oka, ani ucha. Dotyczyła muzyki baletowej i ptaków. Nowojorska Filharmonia złożona z panów w wieku, którego się już na ogół tu nie widuje na estradach, wyglądała jak armia skrytych wybawicieli od powierzchownego, ale i również pompatycznego kursu istnienia. Oboista, który wyglądał jak doświadczony wiekiem mongolski lama, mrużył oczy, i uśmiechał się jakże szczęśliwy w samadhi muzycznego samostanowienia i swej niezbędności w harmoniiRead More →

Halszka/Halina /Podgórska-Dutka urodziła się tuż po wojnie w Tarnowie. Posiada wykształcenie artystyczne i uniwersyteckie. W młodości poruszała się w kręgu wybitnych artystów wielu dyscyplin sztuki i ich dzieł. Od lat siedemdziesiątych wdraża się we własną twórczość, aby w osiemdziesiątych już aktywnie pisać i przygotowywać do publikacji, jak też i równolegle malować, wystawiać i uprawiać małą ceramikę. Wydała sześć tomików wierszy:„ Muszla z Agrygentu”, „ Trubadurzy kosmosu”, Małe przymierze z absolutem”, „Gwiezdne pomosty”, „Żabia rewolucja”, „Zew niewiarygodnego”, zbiór myśli „Preludia buddyjskie” dwa zeszyty opowiadań „Metafizyczny czworonóg” i „Tropiciel niezmierzoności”, dzienniki „Chwytanie czasu” i publikacje z zakresu muzyki. Stawia sobie wyzwania dotrzymania pulsu rzeczywistości zarówno w świadectwieRead More →