Nazywam się Bartosz Suwiński (ur. 1985; mieszkam w Opolu), i jestem doktorantem na Uniwersytecie Opolskim. Przygotowuję dysertację o poezji Krystyny Miłobedzkiej. Poezję, prozę, szkice krytyczne i naukowe publikowałem min. w “Kresach”, “Frazie”, “Toposie”, “Ricie Baum”, “Wyspie”, “Pograniczach”, “Red”, i tomach pokonferencyjnych. Oczekuję na druk swoich tekstow w “Śląsku” i “Polonistyce”. Stale współpracuję ze “Stronami”. Wybrane wiersze z wydanego tomu. ŚwitOrnat wschodu zapiętyna pierwszy promień słońca. Kolejna warstwa świtu zrzuconaz ramion, ciśniętą w kąt jak pusta butelka. MorzeOdpryski nieba na załamujących sięfalach powtarzanych jak oddech. W dali bruzda za którą nie ma nic, co jest.To, co układa się w porządek znaczeń, rozprute niebo. MirażGazela śmierci ciemnejRead More →