Anna Szołtysek-Grzesikiewicz – ur. 29.11.1982 w Pyskowicach. Studiowała filozofię i teologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie doktorantka w Zakładzie Teologii Dogmatycznej WTL UŚ. Publikowała w Nowej Okolicy Poetów, Fragile, sZAFie. Została Laureatką XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać Świadectwo” 2010. Członkini Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club w Gliwicach. Kilka wierszy z wydanego tomu: lustereczko utrzymuje się pejzaż zapięty na tajemniczym punkcie odniesieniaoś świata ośrodek ciężkości musi wygiąć się w łuk (koci ogon grzbiet)ale świat nie ma miękkości wklęsłości i obrazy nie mrucząw szczególności to co widzę to co rejestrujęprzejawia się jako reprezentacja obscenicznej nagościktoś się najwyraźniej zapomniałktoś nie wyjął rolki filmu i nie skrócił czasuRead More →