Sabina Skowron – Piękno i myśl w najnowszej sztuce słowa, linii i barwy

Sabina Skowron – Piękno i myśl w najnowszej sztuce słowa, linii i barwy. (Recenzje, analizy, interpretacje).


Serdecznie dziękujemy za pomoc w wydaniu książki:

Pani Monice Wielichowskiej – Posłowi na Sejm RP
Panu Tomaszowi Kilińskiemu – burmistrzowi miasta Nowej Rudy
Panu Sławomirowi Karwowskiemu – wójtowi gminy Nowa Ruda.


Książka składa się z czterech rozdziałów:

W pierwszym :

“O klasykach polskiej literatury współczesnej”

znajdziemy omówienia książek Jana Pawła II, Zygmunta Kubiaka, Wisławy Szymborskiej, Czesława Milosza, Tadeusza Różewicza, Ryszarda Kapuścińskiego.

Drugi :

“Artyści słowa, barwy i linii związani z Ziemią Noworudzką, wałbrzyską i kłodzką”

zawiera recenzje książek Olgi Tokarczuk, Karola Maliszewskiego, Piotra Chrzczonowicza, Ryszarda Rybki, Antoniego Matuszkiewicza, Władysława żurka, Iwony Mesjasz, Mariana Dziwniela, Zuzanny Turkiewicz, Marcina Gałkowskiego, Antoniego Olgierda Misiaka.Autorka omawia w nim też, twórczość plastyczną Teresy Chmury-Pełech, Ilony Antoniów, oraz twórczość uczestników malarskiego pleneru “Jesienna Ruda 2008”.

Trzeci :

“Nowe pozycje w literaturze polskiej”

to interpretacje utworów J.L.Sobolewskiego, Arkadiusza Sanna, Macieja Nowakowskiego, Michała Zantmana, Elżbiety Lipińskiej, Dagmary Babiarz, Jacka Ostrowskiego, Anety Nalborczyk-Wierzbickiej, Wita Szostaka, Jerzego Korczaka.

W czwartym :

“Najnowsze bestselery literatury światowej”

autorka omawia książki noblistów Orhana Pamuka, Jan Marie Gustave’a Le Clezio i inne bestselery literatury światowej takie jak:”Czysta ziemia”, “Sekret Freuda”, “Matisse ma słońce w brzuchu”, “Ostatnia miłość prezydenta”