Recenzja “Lepidoptery” na portalu Pisarze.pl

Wioletta Jaworska pisze o “Lepidopterze“, czyli poetyckim debiucie Anny Paszkiewicz w następujący sposób:

Książka poetycka Anny Paszkiewicz dzieli się na trzy części: larwa – korzenie; poczwarka bunt; imago – owoc. Ów podział pokazuje proces dojrzewania, przepracowania czegoś, zatem w moim odbiorze szczególnie pierwsza część staje się bezgłośnym wołaniem, niemym krzykiem. A kolejne rozdziały zawierają ujarzmienie, zrozumienie i pogodzenie, z czasem nawet akceptację, ponieważ doświadczenie daje siłę. 

Zapraszamy do przeczytania całego tekstu -> https://pisarze.pl/2022/11/29/wioletta-jaworska-debiut-anny-paszkiewicz/