Poezja wysokiej plastyczności – “Krawędź czerwieni” w wydanych