Poezja bliska życiu – “Palenie pierza” Marii Gibały wydane

O “Paleniu pierza” znany poeta Józef Baran pisze: “Liryka Marii Gibały jest wiarygodna. Cóż to takiego wiarygodność w poezji czy w ogóle w sztuce? To oznacza, że wierzymy, iż uczucia, ekspresja, emocje, które poetka wyraża albo stara się wyrazić, są jej prawdą wewnętrzną, nieskłamaną, niezapożyczoną, są jej, tylko jej, doznaniami i uczuciami – a równocześnie – i wtedy utwory poetki wydają się najlepsze – dotyczą każdego z nas.”

Trudno się nie zgodzić z tą opinią – wiarygodność, swojskość, pisanie bliskie życiu, nieskłamany styl – to podstawowe atuty wierszy Marii Gibały. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma z nich.