Minimalizm za cenę złota – “Karbunkuł” w Wydanych

Nasza nowa propozycja wydawnicza to “Karbunkuł”, czyli tom wierszy Pawła Kobylewskiego, autora z dużym dorobkiem literackim i laureata wielu ważnych konkursów poetyckich. W aktualnym zbiorze bytomski autor pokazuje, jak pleść sensy i tworzyć obrazy przy pomocy zwartych, kilkuwersowych utworów ->

Zapraszamy do zapoznania się z “Karbunkułem”.