Maria Strzykowska – Muzyczne opowieści o zawodach/Musical stories about the profession

“Muzyczne opowieści o zawodach” to magiczna przygoda z nutami i życiem w różnych jego przejawach. Wiersze w języku polskim i angielskim oraz piosenki rozpisane na pięciolinii tworzą wspólnie książkę, którą docenią adepci muzycznej edukacji i miłośnicy rymu i rytmu.


Maria Strzykowska
pedagog, muzyk, wychowawca młodzieży, kompozytorka i autorka książek: “Nutaczek w Krainie Melodii”, “Cybernuty wylądowały”, “Muzyczne portrety imion”, podręczniki do nauki gry na fortepianie – “Jak Zosia została pianistką” cz. I i II. Powstały też dwie książki związane z moim hobby – “Serwety na drutach” i “Oczka i druty bez tajemnic”. Naukę gry na skrzypcach i fortepianie rozpoczęłam mając 6 lat. Całe moje życie związane jest z muzyką, młodzieżą i pisaniem książek, które powstają dla wspaniałych, uzdolnionych muzycznie osób. Co lubię? Kwiaty, podróże, spotkania z ciekawymi ludźmi, muzykę Chopina, Mozarta, Beethovena i Joplina, ciepło, błękitne niebo, palmy. Podziwiam Leonarda da Vinci i ludzi oddanych nauce i sztuce.

Baletnica

Młoda, piękna, zgrabna – baletnicą była,
nawet w “Jeziorze łabędzim” kiedyś tańczyła.
Dzisiaj starsza pani babcią została
i tak właśnie zaczyna się historia cała.
Niech żyją nam babunie
przez 120 lat,
bez babci – dobrze wiecie –
okropnie nudny świat.
Babcia wychowa wnuka,
obiadek zrobi też,
bardzo kochamy babcię,
bo babcia dobra jest!

Ps. od dorosłego wnuka:
Niech żyją nam dziadkowie
przez 130 lat,
chociaż przez dziesięć latek
piękny niech mają świat!

Ballerinas

Young, beautiful, graceful – she was a ballet dancer,
even she dancedin “Swan Lake”.
Today, the old lady became the grandmother
and so the story begins.
May our grandmothers live long
for 120 years
without grandma – we all know –
terribly boring world is.
Grandma will raise grandson
She will makelunch,
we love our grandma,
because grandma is good!

Ps. from adult grandchild:
May our grandparents live long
for 130 years
at least for ten years
may they have a beautiful world!