Kazimierz Siwiec – Okno pogody

Piosenka z drogi (2)

Grzegorzowi A. Dominiakowi

Wbrew wiarom steranym
nadziejom traconym
rozpaczom wytartym
do kości łez

dźwiga z bólem krzyża
pierwszy następnego
następny pierwszego

wbrew błotom ślepotom
smrodom bluzgom hejtom
gównom pychom gwałtom
nieprawościom

podźwiga ramieniem
pierwszy ostatniego
ostatni pierwszego

wbrew zarazom głodom
panikom szaleństwom
nałogom odlotom
dotkliwościom

dźwiga jeden z drugim
w krzyżowych ramionach
swojego bliźniego.

12 marca 2020, 7.33 – 13 marca 2020, 5.08

Ściganie, zabawy dziecięce

Śniegi i lody płyną
wartkimi strugami przy krawędziach chodników.
Późna wiosna przyspiesza.
Skrajem szkolnego boiska pędzi strumień z lodów,
które skuwają pobliski park.

Bierzemy drobne monety w palce
i płynnym ruchem kładziemy na powierzchni strumienia,
a one wpadają w rozpęd
wśród nawisów, tuneli, raf, skrętów, wirów.
Czyja pierwsza dopłynie do celu,
ten wygrywa.

Ale ja wolę ściganie się ze sobą.

Kładę własne monety.

Niektóre toną,
inne trafiają w ślepe uliczki,
jeszcze inne w dziwnych zawirowaniach wracają,
jakby płynęły pod prąd.

Dziesięcio- czy dwudziestogroszówki
nie są obciążone żadnymi planami na przyszłość,
nigdzie się nie gromadzą,
nie obiecują żadnych dóbr.
Pędzą, że trudno za nimi nadążyć.

Nie niosą żadnych wróżb.
Nie są statkami
ani trzeźwymi ani pijanymi.

Tylko palce,
które kostnieją
wskazują,
że nurt losu
— choć upływa,
nie przecieka
przez palce.


Marek Kazimierz Siwiec — urodzony w 1950 r. w Kętrzynie, poeta, filozof, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miastem jego młodości był Olsztyn. W stanie wojennym działał w podziemnej „Solidarności”. W latach 1987–1988 przebywał w Londynie, gdzie pracował na budowie. Opublikował książki poetyckie: Odwrócone lustro (1979), Twój świt ucieka nad ranem (1984), Kostka (1990), Żyłka (2011), Kto (2013), Blask (2018), Przebłysk, wiersze londyńskie (2019). Krzysztof Derdowski poświęcił jego twórczości książkę pt. Kto w wielkiej gonitwie życia… Rzecz o poezji Marka Kazimierza Siwca (2015). Swoje wiersze publikował m.in. w „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Okolicy Poetów — Kwartalniku”, „Frazie”, „Toposie” oraz w antologiach współczesnej poezji polskiej. Za poetyckie dokonania otrzymał nagrodę im. Ryszarda Bruno-Milczewskiego (2015) oraz Strzałę Łuczniczki (Blask, 2019). Jest również autorem książek filozoficznych oraz kilkudziesięciu rozpraw z estetyki i krytyki artystycznej, w tym: Od Platona do Beardsleya. Drogi estetycznej metakrytyki (2005) oraz Los, zło, tajemnica. Ku twórczym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława Miłosza (2005). Współredagował książki o myśli Jana Pawła II (Rozumieć cierpienie?… — 2010), o poezji Kazimierza Hoffmana (Poznawanie Kazimierza Hoffmana… — 2011) oraz monograficzne tomy kwartalnika „Filo-Sofija” o twórczym źródle (2015–2017).