John a’Beckett – Kruczy Borek – Ravenswood

Biografia
John a’Beckett – ur. w 1948 r. w Melbourne, zm. w 2014 r. w Warszawie, australijski poeta i dramaturg radiowy. Po ukończeniu Melbourne University zajmował się malarstwem i teatrem, kręcił etiudy filmowe a także występował jako mim i aktor. W 1972 otrzymał stypendium twórcze The Australia Arts Council Literature Board i zamieszkał we Francji. Do Polski przybył korzystając z grantu Potter Fundation, by szukać sztuk teatralnych dla Melbourne Writers Theatre w 1995 roku.

W 2005 roku został współzałożycielem New Europe Writers (z siedzibą w Warszawie) i od tej pory publikował antologie z literaturą krajów Europy środkowej, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku. Od tego czasu zaczął też publikować swoje wiersze w polskich periodykach literackich w przekładzie Wojciecha A. Maślarza, a także udzielał się organizując spotkania literackie dla ekspatriantów i anglofilii, głównie w Warszawie, Pradze, Budapeszcie i Lublanie.

Poetycko związał się z Żyrardowem, m. in. z Żyrardowskimi Wieczorami Literackimi, które popularyzowały jego poezję, a w 2012 r. ukazała się dwujęzyczna książka poetycka Johna, The High Country/Wysoka Kraina. Książka była promowana w CK Żyrardów oraz w Melbourne Savage Club (Australia). W latach 2009 – 2014 był redaktorem naczelnym New Europe Writers i opublikował serię antologii z poezją i prozą – Warsaw Tales (dwukrotnie), Prague Tales, Budapest Tales, Bucharest Tales, Ljubljana Tales, oraz przygotował do druku Kraków Tales.

John pełnił także funkcję gwardiana Parafii Anglikańskiej w Polsce, prowadził jej stronę internetową oraz udzielał się w chórze w Res Sacra Miser. Nie zdążył dokończyć wszystkich swoich planów, zarówno literackich, jak i związanych z podróżami, ale jego marzenie, aby zebrać swoje wiersze w jednej książce spełniło się.

Spoczywa na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie.


Biography
John a’Beckett – born in 1948 in Melbourne, d. in 2014 in Warsaw, Australian poet and radio playwright. After graduating from Melbourne University he undertook painting and the theatre, shot film etudes as well as performed as a mime artist and actor. In 1972 he received creativity grant from The Australia Council for the Arts, Literature Board and moved to France. He arrived in Poland as part of Potter Foundation grant to look for plays for Melbourne Writers Theatre in 1995.

John became a co-founder of New Europe Writers in 2005 (based in Warsaw) and from that moment on he published anthologies with literature from the countries in Central Europe, which entered the European Union in 2004. It was then that he began publishing his poems in Polish literary periodicals in Wojciech A. Maślarz’s translation as well as he was active by organizing literary meetings for expatriates and anglophiles, mainly in Warsaw, Prague, Budapest and Ljubljana.

He linked up poetically with Żyrardów, inter alia with Żyrardowskie Wieczory Literackie (Żyrardovian Literary Evenings), which popularized his works and in 2012 his bilingual poetic collection, The High Country/Wysoka Kraina, was published there. The book was promoted in CK Żyrardów as well as in Melbourne Savage Club (Australia). In the years 2009 – 2014 he was the Chief Editor of New Europe Writers and he published a series of anthologies of poetry and prose – Warsaw Tales (twice), Prague Tales, Budapest Tales, Bucharest Tales, Ljubljana Tales as well as he prepared Kraków Tales for printing.

John was also a guardian of the Anglican Parish in Poland, he run its website and was active in the choir. He did not manage to carry out all his plans, both literary or those connected with travels, but his dream to collect his poems in one book came true.

He was buried in the Evangelical-Augsburg Cemetery in Warsaw.


Kruczy Borek (Ravenswood)

Obudźmy się z krótkiego snu w aurze kwietnia
zadbajmy o uprawy – preludium na fletnię
ranki napiętej pracy, z traktorem manewry
wysiewy pod sennym słońcem. Ileż to werwy…

Powędruj ze mną piaszczystym szlakiem. Z rosy
powstałem, gracja źrebaka, która nam głosi
że stara klacz jest dumna ze swej latorośli, tak
jak ktoś był dumny z niej. Na dany znak

tęcza otwartych skrzydeł motyla na pokazie
dodaje to powabu ulotnym obrazom
iluminacji życia – tego nie wymyślisz
nie przegapmy więc czego nie można wyśnić

Przetrwamy zimę, gdy na drogach śniegu zalew
znajdziemy starą łódź nad brzegiem rzeki Narew
po naprawie w dulki wstawimy wiosła
i będziemy próbować wodnego rzemiosła!

W majowej zieleni, w czerwca czerwieni
mimo Warszawy, która chciałaby nas zmienić
ucieczka w naturę; popłyńmy o świcie
we dwoje pożeglujmy, gdzie szuwary dzikie

Ravenswood

Wake from a dream of summer to an awkward April air
in what wheat farmers of mid-season, hazily for their
short passage in persisting, are too busy tractor-driving,
wheat-rolling in such soporific sun, to so much care

Meander with me down a sandy road, just come alive in
morning dew, to spot the foal the gossip-mongers dare
to say the dull dam still seems proud of in her striving
stare, lest she remind us of her throw-back mare

back where the russet butterfly, wings driving a display
that glows from her low popularity so far, with certain flair
that offers us a show, that no designer would gainsay
Confess, for all the distance, that we can’t miss that affair

And bear the winter’s grip when stubborn snow pours in.
Prepare to drag the old boat out, that’s ditched and dying
on the Narew river shore; to patch it up, jam the old oars in
the rusting rollicks and resolve we’ll even row back there

Be it bright May’s gush of green, June’s verdant vehemence
despite the draw that Warsaw has on us, in fervour trying
not to miss one single murmur of such morning bliss
and swear at last the two of us at least will go back there