Grażyna Bajer – Zrozumieć życie

Grażyna Bajer, z domu Kobiela – od 9 lat mieszka w Norwegii. Pisze od 13-tego roku życia. Tęsknota za Ojczyzną stała się inspiracją do napisania i wydania wierszy w tomikach: “Sercem pisane” oraz “Nie rzucim ziemi”. Uwieńczeniem marzenia o tęsknocie do Ojczyzny był poprzedni tomik “Mój dom”.


U wrót…/ safickie

Tęsknotą gnana u wrót twych stanęłam.
Dusza załkała, oko zapłakało,
a w głowie powstał myśli jakiś nieład –
aż zabolało.

Ogrodzie cudny, lipo przyjaciółko –
domu mojego jesteście stróżami.
Tęsknotę poślę skrzydlatym jaskółkom,
wraz z marzeniami.

Gdy już nadejdzie ten czas wyznaczony –
bowiem marzenia często się spełniają –
radość zagości, jak wrócę w te strony,
ciągle kochając.


Odejdę

Bo na mnie już pora –
z niebem tylko zrobię rozliczenie.
Nie chcę żadnych porad;
sama załatwię sobie zbawienie.

Pójdę w tamtą stronę –
tam, gdzie pustka a cisza aż krzyczy.
Nim ducha wyzionę,
do dna wypiję mój kielich goryczy.

Bo takie jest życie –
po jasnym dniu nadchodzi noc ciemna
i o bladym świcie
budzi się znów nadzieja daremna.

Więc pójdę już sobie,
gdzie bólu nie ma, ani żałości.
Lepiej będzie w grobie;
dziś ku spokojnej biegnę wieczności.