Grażyna Bajer – Zanim nadejdzie świt

Nowy zbiór wierszy Grażyny Bajer przepełniony jest tęsknotą za ojczyzną i smutkiem w krainach izolacji. Gdzieś może jednak pojawi się przebłysk nadziei? Wytrwali eksploratorzy odnajdą tu wersy, kiełkujące wiarą w lepsze jutro. Odnajdźmy je, “Zanim nadejdzie świt”.

Przesilenie

oczy wpółprzymknięte –
zmęczone troską o wszystko
i wszystkich

wiosna niespiesznym krokiem nadchodzi
bez nadziei na lepsze jutro

dzisiaj izolacja przyjaciółką moją

nie chcę już być niczyją marionetką
mam jedno życie –
krótkie

niektóre więzi trzeba uwięzić
aby zachować swoją tożsamość
by odzyskać utraconą wolność

bez wątpienia to nie abstrakcja

czyż nie?

Zanim nadejdzie świt…

za oknem noc
czarnym płaszczem okryła świat

wtulona w siebie
obmywam łzą wspomnienia

wyciągam dłonie ku niebu –
„zabierz mnie stąd! – proszę”!

cierpienie odbiera zmysły –
głos łamie się a język drętwieje

strach obezwładnia ciało

nie pozwól mi się zbudzić –

nim świt nadejdzie –
chcę śnić snem bez snu


Grażyna Bajer – z domu Kobiela – od 15 lat mieszka w Norwegii. Pisze od 13-tego roku życia. Tęsknota za Polską stała się inspiracją do wydania siedmiu tomików, gdzie często przewija się motyw tęsknoty za domem i miłości do swego kraju.

„Sercem pisane w bólu wydane” – to debiut poetki. Następne tomiki to „Nie rzucim ziemi”, „Mój dom”, „Zrozumieć życie”, „Przez zamknięte drzwi”, „Nie potrafię Cię pokochać”, „Niepodległa”.

Wiersze autorki są w Antologiach – „Rozbudzeni poezją”, „Potyczki z Kupido”, „Kiedyś wrócimy do…”.

Były wyróżniane na portalach poetyckich i w konkursach. Uwieńczeniem twórczości autorki jest obecny – ósmy tomik – „Zanim nadejdzie świt”.