Anna Szołtysek-Grzesikiewicz – Żywoty krzeseł

Anna Szołtysek-Grzesikiewicz – ur. 29.11.1982 w Pyskowicach. Studiowała filozofię i teologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie doktorantka w Zakładzie Teologii Dogmatycznej WTL UŚ. Publikowała w Nowej Okolicy Poetów, Fragile, sZAFie. Została Laureatką XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać Świadectwo” 2010. Członkini Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club w Gliwicach.

Kilka wierszy z wydanego tomu:


lustereczko


utrzymuje się pejzaż zapięty na tajemniczym punkcie odniesienia
oś świata ośrodek ciężkości musi wygiąć się w łuk (koci ogon grzbiet)
ale świat nie ma miękkości wklęsłości i obrazy nie mruczą
w szczególności to co widzę to co rejestruję
przejawia się jako reprezentacja obscenicznej nagości
ktoś się najwyraźniej zapomniał
ktoś nie wyjął rolki filmu i nie skrócił czasu naświetlania

w powodzi mdłych twarzy (na dnie jeziora albowiem mnożą się rolki negatywów gdyby okazało się to snem byłabym spokojniejsza) rozpoznaję widmo układanki
wygięte szyje łabędzi powielane w opryskliwą nieskończoność
pani będzie wkładała to w ramy?

ach tak
ach tak* * *


muszla-człowiek zwinięta szczelnie
ułożona w piwniczce pod oknem

(we śnie płyną rzędy beczek z uciętymi włosami)

w rogu pomieszczenia (gdzie leży muszelka)
snuje się powłoka światła

snop żaru żłobi kosteczki kręgosłupa
jeszcze wybiela ciało


nagle od ekranu cofa się dłoń

obrazy każdej strony zapadają się w siebie
znika muszelka
uciekają buty


(II.2010)całun albo lukajej się udało
okazała się tym martwym chłopcem
znalezionym na brzegu jeziora

mówi:
nuży mnie czas
chciałabym być drzewem albo ptakiem
raczej ptakiem
zamiast włosów mieć więzadła i mięśnie szkieletowe

powieszę nad wanną stary zegar z kukułką
kiedy ptak krzyknie tamtędy uciekną mi włosy
i wyobraźnia kanciasta kulejąc wyturla się
za próg

sąsiadka na gramofonie puszcza
arie operowe
i wiesza pranie na sznurach utrzymujących
mój świat
jej świat –
– bezimiennego chłopca stąpającego krawędziami
oswojonej lubej niemocy

(V.2010)